Zet uw smartphone in portretmodus
om onze site correct te raadplegen, bedankt!

Algemene actievoorwaarden winacties

Actievoorwaarden

 1. Winacties worden uitgeschreven door HiPRO onder de handelsnaam Danone Nederland B.V., gevestigd te Zonnebaan 21 (3542 EB) in Utrecht en is geregistreerd onder nummer 11016670 bij de Kamer van Koophandel (hierna: ‘’Danone’’). Deze algemene actievoorwaarden (‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op winacties die plaatsvinden op de Facebook- en Instagram pagina van HiPRO. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Door deelname aan een winactie ga je automatisch akkoord met deze Actievoorwaarden. Er kan alleen worden deelgenomen aan een winactie indien alle stappen zoals uiteengezet in de specifieke post zijn gevolgd. HiPRO kiest uit inzendingen een winnaar.
 3. Deelnemers moeten een minimumleeftijd van 18 jaar hebben om deel te mogen nemen aan een winactie en dienen de Reclame Code Social Media na te leven. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
 4. De prijs van deze winactie omvat producten zoals omschreven in de desbetreffende winactie. De prijs is niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of tickets voor andere datums.
 5. Indien je via de winactie kans maakt op tickets voor een evenement waarbij foto of videomateriaal wordt opgenomen of indien er foto’s worden genomen bij de prijsuitreiking, ga je door deelname aan de winactie akkoord met deze opnames en het gebruik van dit materiaal door Danone.
 6. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 7. Medewerkers van Danone zijn uitgesloten van deelname.
 8. HiPRO kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen.
 9. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door HiPRO alleen gebruikt voor de desbetreffende winactie en worden niet verstrekt aan derden. Bij deelname aan de winactie dient HiPRO uw inzending te bewaren om een winnaar te kiezen. U lees meer over het gebruik van uw persoonsgegevens in de Privacyverklaring, zoals vermeld op https://www.danone.nl/footer/privacy.html.
 10. HiPRO handelt met haar winacties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Het bepalen van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze, hierover wordt niet gediscussieerd.
 11. Winnaars worden binnen 14 werkdagen na het sluiten van een winactie persoonlijk geinformeerd via een persoonlijk bericht via het sociale media kanaal.
 12. Indien een externe partij verantwoordelijk is voor het uitgeven of organiseren van de prijs, draagt HiPRO na bekendmaking van de winnaar de verantwoordelijkheid voor het uitkeren van de prijs aan deze derden partij over.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door HiPRO. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met HiPRO via: floor.van-woudenberg@danone.com.

 

 

 

Aldus opgemaakt op 8 mei 2023, te Zoetermeer.